+48 690 542 539

info@lincoolschool.pl

Szkoła Języka Angielskiego w Zdzieszowicach

LICENCJONOWANY ANGIELSKI

DLA DZIECI 7-10 LAT

JAKI JEST SAVVY ED?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, a nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

O KURSIE


Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut. Wyjątkiem są poziomy 1A i 1B, gdzie zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut (łącznie również 60 spotkań).

LEKTORZY

ZESTAW KURSANTA

POZIOMY

Lektorzy prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

 

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

 

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 

 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,

 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book),

 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych,

 • lekcje otwarte raz w semestrze.

W skład zestawu wchodzi:

 

 • Savvy Book czyli podręcznik ucznia.

 • Snowball Book czyli książka ćwiczeń.

 • Parents’ Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.

 • Savvy Quest czyli dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, i która w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał.

 • Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu.

 • Teczka z logiem Savvy Ed.

 • Dyplom.

 • Odznaka/Medal to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.

KONTAKT 

Z RODZICAMI

EWALUACJA WYNIKÓW

 NAUCZANIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu, które ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy;

 • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia/powtórek;

 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami, zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę;

 • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”).

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a na niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

SAVVY ED W DOMU 

I ZADANIA DOMOWE

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

 

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

ZAŁOŻENIA METODYKI

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

 

 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ to "stopniowe narastanie" w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego

 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ, bo Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły

 • SYSTEMY MOTYWACJE, które zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

 • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

 

Każdy kursant otrzymuje dostęp do aplikacji Savvy Quest! W czasie między zajęciami dzieci korzystają w domu z aplikacji, utrwalając słownictwo i zwroty poznane na zajęciach.

GOTOWI NA PRZYGODĘ? 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Twój e-mail:
Twój numer kontaktowy:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Kontakt:

+48 690 542 539

Szkoła Językowa LINCOOL English School, ul. Bolesława Chrobrego 7, 47-330 Zdzieszowice, NIP: 1990081037, e-mail: info@lincoolschool.pl, tel. +48 690 542 539