+48 690 542 539

info@lincoolschool.pl

Szkoła Języka Angielskiego w Zdzieszowicach

Klauzula informacyjna o 

przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest LINCOOL Edyta Werner, z siedzibą przy ul. Chrobrego 7, 47-330 Zdzieszowice, tel.: 690 542 539, adres e-mail: biuro@lincool.pl, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać wiadomości pod adres: rodo@lincool.pl;

  • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda;

  • będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesyłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy;

  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w LINCOOL English School i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim;

  • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej;

  • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych;

  • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO;

  • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Kontakt:

+48 690 542 539

Szkoła Językowa LINCOOL English School, ul. Bolesława Chrobrego 7, 47-330 Zdzieszowice, NIP: 1990081037, e-mail: info@lincoolschool.pl, tel. +48 690 542 539